top of page

درباره BOSS

مدرسه تابستانی خارج از کشور باکس‌وود که در مدرسه باکس‌وود مستقر است ، در سال 2011 تأسیس شد و پس از دستیابی به یازده مورد از پانزده نقطه قوت ممکن در آخرین بازرسی شورای بریتانیا (2017)، به یکی از بهترین زبان‌های انگلیسی تبدیل شدیم.  مدارس تابستانی در انگلستان

School House.JPG
bottom of page