top of page

برشی از بریتانیا

"برشی از بریتانیا" بخش مهمی از برنامه دانشگاهی ما را تشکیل می دهد و دروس به دانش آموزان اجازه می دهد تا دانش فرهنگ، سنت ها و آداب و رسوم بریتانیا را توسعه دهند و همچنین مهارت های زبانی خود را بهبود بخشند. ما بحث و مشارکت در این درس‌های تعاملی را تشویق می‌کنیم و تا حد امکان از ابزارهای عملی استفاده می‌کنیم، به عنوان مثال، پختن و خوردن غذای بریتانیایی، ساختن فیلم خود به سبک بریتانیایی و شرکت در آداب و رسوم بریتانیا در طول درس‌هایشان. بنابراین، دانش‌آموزان ما نه تنها زبان انگلیسی خود را در حین یادگیری در مورد بریتانیا بهبود می‌بخشند، بلکه آداب و رسوم و سنت‌های بریتانیا را نیز از نزدیک تجربه کرده و در آن شرکت خواهند کرد!

A Slice of Britain.jpg
bottom of page