top of page

آکادمی گلف

هدف آکادمی گلف ما تبدیل گلف بازان جوان به گلف بازانی است که می توانند در بالاترین سطح بازی کنند. ما با بسیار کار می کنیم  متخصصان و مربیان گلف واجد شرایط و تجربه تور برای اطمینان از اینکه گلف بازان ما بهترین مربیان را در منطقه دریافت می کنند.

 

کجا؟: باشگاه گلف Sedlescombe (14 دقیقه فاصله)

ساعت کاری: 4 ساعت و نیم در هفته (3 جلسه 1 و نیم ساعت)

روزها: دوشنبه، پنجشنبه و جمعه

سطوح: مناسب برای تمام سطوح

قیمت: 285 پوند در هفته

​​

  • راه اندازی جامد

  • مبانی تاب، قرار دادن، براده برداری و     پناهگاه ها

  • مکانیک بازی

  • قوانین و آداب

  • مدیریت دوره

  • علامت گذاری کارت و معلولیت

  • گواهی پایان دوره

Blowing Golf Ball into Hole
bottom of page